Vandens kokybės gerinimas

Atgal

Vandens kokybė

Nuo 2003 metų įsigaliojo nauja higienos norma HN:24-2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Vadovaujantis minėta higienos norma bei jos pakeitimais yra atliekama viso tiekiamo geriamojo vandens kokybės kontrolė. Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos geriamojo vandens kokybės nuolatinės ir periodinės kontrolės patvirtintais planais yra atliekami toksiniai, indikatoriniai, mikrobiologiniai geriamojo vandens kokybės parametrai vamzdynuose, vandenvietėse, butų čiaupuose. Visą šią tyrimo atlikimo kontrolę vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).  Spręsdama geriamojo vandens kokybės problemą be jau įrengtų ir jau eksploatuojamų geriamojo vandens gerinimo įrenginių bendrovė savo lėšomis 2018 m. sumontavo naujus ir pradėjo eksploatuoti 12- kos kaimų geriamojo vandens gerinimo įrenginius, kas leido užtikrinti gerą tiekiamo geriamojo vandens kokybę vartotojams ir abonentams. Tai buvo vienos iš paskutinių kaimų vandenviečių kur nebuvo geriamojo vandens gerinimo įrenginių. Tiekiamo vartotojams ir abonentams geriamojo vandens kokybė bus gerinama ir 2019 metais. Tam bus panaudotos bendrovės sukauptos lėšos. 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis nuo viso tiekiamo savivaldybės teritorijai geriamojo vandens apie 98 procentai atitiko HN:24-2003 normos reikalavimus.