Nuotekų surinkimas ir valymas

Nuotekų surinkimas ir valymas

Bendrovė eksploatuoja Pasvalio ir Joniškėlio miestų bei 22 rajono miestelių ir kaimų nuotekų šalinimo ir valymo sistemų. Nuotekos surenkamos ir transportuojamos iki nuotekų valyklų 125,9 km nuotekų tinklais ir kolektoriais bei slėginėmis linijomis. Transportavimui naudojama 54-rios nuotekų siurblinės. 2018 m. surinkta ir nuvesta į nuotekų valyklas 1120,7 tūkst. m3 nuotekų.

Per 2018 metus  Pasvalio mieste buvo 105 nuotekų tinklų ir 6 paviršinių nuotekų surinkimų tinklų užsikimšimai (tame skaičiuje  gedimai nuotekų šuliniuose ir tinkluose).

Rajono gyvenvietėse buvo 116 nuotekų tinklų užsikimšimai (tame skaičiuje  gedimai nuotekų šuliniuose ir tinkluose).

Daugelyje rajono gyvenviečių nuotekų valyklų būklė yra  kritiška. Valyklos susidėvėję, pasenę ir nuotekų tinklai, jų nusidėvėjimas siekia 65-75 %. Yra atliekami ir teikiami nauji projektiniai pasiūlymai finansavimui gauti. 2018 m. pradėti vykdyti Kiemelių ir Grūžių kaimų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai.

Pagal galimybę yra atliekami kaimo nuotekų valyklų remonto darbai. Keičiami susidėvėję įrengimai, keičiamos aeracinės sistemos. Visa tai daroma, kad išvalytos nuotekos atitiktų gamtosauginius teisės aktų reikalavimus.