Veikla

Pasvalio rajone vartotojams ir abonentams tiekiamas vien tik požeminis geriamasis vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija poreikius. Vandenviečių sanitarinė būklė gera. Jose vykdomas požeminio vandens monitoringas, kurį atlieka UAB „Vilniaus hidrogeologija“. Visose rajono kaimų vandenvietėse, kur nėra įrengtų geriamojo vandens vandenruošos įrenginių, yra viršijamas geriamajame vandenyje bendrosios geležies kiekis, kai kurių kaimų vandenvietėse ir geriamojo vandens drumstumo parametrai.

Visose bendrovės eksploatuojamų miestų, miestelių ir kaimų vandenvietėse yra atliktas  požeminio vandens išteklių ir apsaugos zonų įvertinimas, ko reikalauja galiojantys teisės aktai.

Pasvalio mieste geriamojo vandens pardavimas per 2018 metus palyginus su 2017 metais nežymiai padidėjo. Geriamojo vandens pardavimo nežymus padidėjimas yra pramonės įmonių ir abonentų kontingente. Pasvalio rajono gyvenvietėse ir kaimuose tiekiamo geriamojo vandens pardavimas 2018 m. palyginus su 2017 m. liko stabilus. Pagrindiniai geriamojo vandens vartotojai iš pramonės įmonių yra AB „Pieno žvaigždės“ filialas Pasvalio sūrinė ir UAB „Kurana“.

 2018 metais Pasvalio mieste įvyko 67 vandentiekio tinklų gedimai, įskaitant gedimus atkasant gruntą bei vandentiekio šuliniuose. Rajono miesteliuose ir kaimuose likviduoti 354 vandentiekio tinklų gedimai, įskaitant kada reikėjo vykdyti grunto kasimo darbus bei gedimus vandentiekio šuliniuose.

 Didelis dėmesys 2018 metais buvo skiriamas geriamojo vandens kokybės gerinimui. Minėtais metais pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Gulbinėnų, Gustonių, Kyburių, Nairių, Papyvesių, Puškonių, Žadeikių, Ličiūnų, Puodžių, Pervalkų, Lavėnų, Norgelų kaimų vandenvietėse.

Eksploatuojamų miestų, miestelių ir kaimų vandentiekio šuliniuose pagal turimą galimybę yra keičiama esanti vandentiekio tinklo armatūra (sklendės, trišakiai, hidrantai ir kita).

Toliau bus skiriamas didelis dėmesys geriamojo vandens kokybės gerinimui ir prisijungimams prie naujų vandentiekio  tinklų. 2018 m. pasirašytos rangos sutartys vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektų įgyvendinimui Krinčino ir Daujėnų miesteliuose.

2018 metais bendrovė įmonėse, butuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose su pasibaigusia metrologine patikra pakeitė 951 ir naujai sumontavo 167 geriamojo vandens apskaitos skaitiklius.