Vandens tiekimas

Atgal

Pasvalio rajone vartotojams tiekiamas vien tik požeminis vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija poreikius. Vandenviečių sanitarinė būklė gera. Jose vykdomas požeminio vandens monitoringas, kurį atlieka UAB „Vilniaus hidrogeologija“. Visose rajono gyvenviečių vandenvietėse, kur nėra įrengtų geriamojo vandens vandenruošos įrenginių, yra viršijamas geriamajame vandenyje bendrosios geležies kiekis, kai kuriuose kaimuose ir vandens drumstumas.

Trisdešimt keturiose Pasvalio ir Joniškėlio miestų bei rajono eksploatuojamose vandenvietėse yra atliktas požeminio vandens išteklių aprobavimas.

Pasvalio mieste geriamojo vandens pardavimas per 2015 metus palyginus su 2014 metais nežymiai sumažėjo. Geriamojo vandens pardavimo nežymus sumažėjimas yra pramonės įmonių ir gyventojų kontingente. Pasvalio rajono gyvenvietėse ir kaimuose tiekiamo geriamojo vandens pardavimas 2015 m. palyginus su 2014 m. tai pat nežymiai sumažėjo. Sumažėjimo priežastimi galima įvardinti gyventojų emigraciją. Pagrindiniai geriamojo vandens vartotojai iš pramonės įmonių yra AB „Pieno žvaigždės“ filialas Pasvalio sūrinė ir UAB „Kurana“.

2015 metais Pasvalio mieste įvyko 148 vandentiekio tinklų gedimai, įskaitant gedimus atkasant gruntą bei vandentiekio šuliniuose. Rajono gyvenvietėse likviduoti 172 vandentiekio tinklų gedimai, įskaitant kada reikėjo vykdyti grunto kasimo darbus bei gedimus vandentiekio šuliniuose.

Didelis dėmesys 2015 metais buvo skiriamas geriamojo vandens kokybės gerinimui. 2015 metais bendrovei buvo perduoti eksploatuoti Pasvalio rajono Norgėlų kaimo vandentiekos objektai.

Buvo įrengtas naujas geriamojo vandens gręžinys Grūžių kaime.

Bendrovė gyvenvietėse ir kaimuose vykdo naujų geriamojo vandens gręžinių įrengimą, nes didžioji dalis esamų geriamojo vandens gręžinių yra jau susidėvėję.

2012 metais bendrovė įgyvendino Ventos – Lielupės baseino II etapo projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pasvalio mieste“. Šio projekto įgyvendinimas suteikė galimybę J. Janonio, Žemaitės, Kalno, Šermukšnių, Geležinkeliečių, Joniškėlio, Topolių, Biržų gatvių gyventojams prisijungti prie centralizuotų miesto nuotekų tinklų ir naudotis teikiamomis paslaugomis. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. privalo būti pasiektas paslaugos naudotojo gyventojų skaičius, kuris patvirtintas ES direktyvoje. Joje numatyta, kad pagal šį projektą nuotekų tinklų paslaugomis naudosis 496 gyventojai. Bendrovė pagal galimybes siekia ir sieks pagerinti sąlygas gyventojams prisijungti prie jau esamų gatvės vandentiekio ir nuotekų tinklų, kad būtų pasiekti prisijungimo rodikliai, nurodyti ES direktyvoje.

Vandentiekio šuliniuose buvo keičiama esanti vandentiekio tinklo armatūra (sklendės, trišakiai, hidrantai ir kita).

Toliau bus skiriamas didelis dėmesys geriamojo vandens kokybės gerinimui ir prisijungimams prie naujų vandentiekio tinklų.

2015 metais bendrovė butuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose su pasibaigusia metrologine patikra pakeitė 2310 ir naujai sumontavo 145 geriamojo vandens apskaitos skaitiklius. Įmonėse su pasibaigusia metrologine patikra pakeitė 121 ir naujai sumontavo 2 geriamojo vandens apskaitos prietaisus.