Sutarčių sudarymas

 

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties pasirašymo

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo (toliau – Įstatymas) 21 straipsnio 5 dalyje įtvirtinama: „Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai iki 2019 m. gruodžio 31 d. pasiūlo vartotojams ir abonentams pasirašyti viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutartis, atitinkančias šio įstatymo nuostatas“.

Vykdydami paminėtą įstatymo įpareigojimą, teikiame Įstatymo nuostatas atitinkančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, kurią prašome pasirašyti dviem egzemplioriais ir vieną pasirašytą egzempliorių pasilieka įmonė.