Gyventojams

Sutartys sudaromos įmonės  klientų aptarnavimo skyriuje.

 

  Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų sutarties sudarymui su ir individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais reikia pateikti

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  1. buto ar namo nuosavybę patvirtinantį dokumentą,
  2. jei butas arba namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.

 

SUTARTIES ŠABLONAS DAUGIABUČIO NAMO, BUTO AR KITŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKAMS (NUOMININKAMS)

SUTARTIES ŠABLONAS INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKAMS (NUOMININKAMS)