Įmonėms

 

 Sudarant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, pateikiami šie dokumentai:

įmonės pavadinimą,

objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresą,

veiklos rūšis,

įmonės kodą,

PVM mokėtojo kodą,

atsiskaitomosios sąskaitos numerį, banką, banko kodą,

įmonės telefoną, el. pašto adresą,

 

  • jeigu sutartį pasirašys ne įmonės vadovas, o jo įgaliotas asmuo – pateikti patvirtintą įgaliojimą,
  • įmonės registravimo pažymėjimo kopija,
  • jei patalpos yra nuomojamos – nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.