Prisijungimas prie inžinerinių tinklų

 

Vartotojams ar abonentams norintiems prisijungti prie inžinerinių tinklų reikia užpildyti prašymo formą.

Su prašymu išduoti prisijungimo sąlygas asmuo turi pateikti šių dokumentų KOPIJAS:

        kai kreipiasi fizinis asmuo, – asmens dokumento kopiją, kai juridinis asmuo, – juridinių asmenų registro išrašą;

        duomenis apie statinį;

        žemės sklypo planą;

        Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;

        statinių išdėstymo planą;

        statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštišką sutikimą (jei reikalingas);

        topografinę nuotrauką; (jei reikalinga)