Kokie yra įkainiai už paslaugas

Atgal

Gyventojų dėmesiui!

Norime Jus informuoti, kad nuo 2019 m. balandžio 1 d. keitėsi apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina, kurią vienašališkai nustatė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kai įrengtas apskaitos prietaisas:
Butuose buvo 1,04 Eur/mėn. - nuo 2019-04-01 nauja kaina 1,13 Eur/mėn.

Individualių namų gyventojams buvo 0,71 Eur/mėn. už vieną apskaitos prietaisą - nuo 2019-04-01 nauja kaina 0,77 Eur/mėn. už vieną apskaitos prietaisą.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į UAB "Pasvalio vandenys" abonentų aptarnavimo skyrių tel. 8 451 52 939


Informuojame, kad 2017 m. vasario 1 d. vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį.
Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis Pasvalio raj. savivaldybėje – 2,1 m³ vienam gyventojui per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas ir taikomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu.

2018-10-24 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „PASVALIO VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

2017-03-23 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA suderino naujas kainas, kurios bus tvirtinamos Pasvalio rajono savivaldybėje

Nuo 2017-06-01 keičiasi UAB“Pasvalio vandenys“ šalto geriamojo vandens kainos.