Kaip tapti klientu gyventojams

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties sudarymui su individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais, vartotojas pateikia:
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
– buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą,
– jei butas ar namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį,
– jei butas arba namas pirktas iš kito asmens – dokumentą, kuriame nurodyti geriamojo vandens skaitiklių rodmenys turto perėmimo metu.

Kaip tapti UAB „Pasvalio vandenys“ klientu?

Norint tapti UAB „Pasvalio vandenys“ klientu, reikia:

– pateikti UAB „Pasvalio vandenys“ prašymą ir gauti prisijungimo prie vandentekio ir/ar nuotekų tiklų sąlygas;

– rengiant tinklus, įvykdyti prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygas;

– pastatytus tinklus prijungti prie centralizuotų tinklų;

– sudaryti sutartį su UAB „Pasvalio vandenys“ dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.

Prašymas vandens pasijungimui