Kaip tapti klientu verslui

Sudarant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, pateikiami šie dokumentai:

įmonės pavadinimą,objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresą,
veiklos rūšis,
įmonės kodą,
PVM mokėtojo kodą,
atsiskaitomosios sąskaitos numerį, banką, banko kodą,
įmonės telefoną, faksą, el. pašto adresą,sąskaitų ir kitos korespondencijos siuntimo adresą

jeigu sutartį pasirašys ne įmonės vadovas, o jo įgaliotas asmuo – pateikti patvirtintą įgaliojimą,
įmonės registravimo pažymėjimo kopija,
patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas
jei patalpos yra nuomojamos – nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.