Kiti dokumentai

Įrengimų, mechanizmų ir transporto ūkis
Bendrovė nemažą dėmesį skiria ir šio ūkio modernizavimui, priežiūrai ir atnaujinimui. Pagal savo finansines galimybes per ataskaitinį laikotarpį įsigijo eilę modernių elektros bei mechaninių įrenginių, įrengimų ir mechanizmų, kurie užtikrina saugų ir efektyvų darbą. Visi įsigyti įrenginiai, technika, mechanizmai palengvina darbuotojų darbą, užtikrina darbų saugos ir sveikatos įstatymo vykdymą bei užtikrina operatyvesnį ir kokybiškesnį paslaugų atlikimą.
Energetinis ūkis

Bendrovė, siekdama mažinti šalto vandens padavimo bei nuotekų nuvedimo ir valymo 1 m3 savikainą, daug investuoja į elektros prietaisus bei elektros energiją naudojančius įrengimus, tuo mažinant sąnaudas elektros energijai. Perimtuose eksploatuoti vandentiekos ir vandenvalos objektuose yra sumontuojamos modernios geriamojo vandens tiekimo sistemos, o vandenvalos objektuose efektyvūs siurbliai bei efektyvi aeracijos sistema.

Norint užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tekimą vartotojams bei efektyvų vandentiekos įrenginių darbą Pasvalio miesto vandenvietėje buvo suprojektuota ir įdiegta nauja automatikos valdymo sistema SCADA, kurios pagalba siurblių darbą galima stebėti nuotoliniu būdu.