Projektai

Įgyvendinami projektai

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pasvalio rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0002

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų valymo įrenginių statyba Daujėnų mstl.

Daujėnų miestelio nuotekų valymo įrenginių statyba: Nuotekų valymo įrenginių projektas privalo atitikti Lietuvos įstatymus ir normas, kartu laikantis bendrųjų Rangovo įsipareigojimų. Taip pat Rangovas turi atsižvelgti į statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindines nuostatos“ reikalavimus bei kitus teisės aktus.

Nuotekų tinklų statyba numatyta: Stoties g., Liukpetrių g., Porijų g., Smilgių g., Daujėnėlių g., Parko g., Baltuškių g., Pirties g.,  Klevų g., Orijos g., Kalno g. ir Dirbtuvių g.

Iš viso numatoma pastatyti apie 7250 m nuotekų tinklų.

Vandentiekio tinklų statyba numatyta: Stoties g., Liukpetrių g., Porijų g. ir Dirbtuvių g.

Viso numatoma pastatyti apie 770 m vandentiekio tinklų.

Projektas finansuojamas: iš ES fondo ir UAB „Pasvalio vandenys“ lėšų.

Projekto statybos darbus vykdo: UAB „Pasvalio melioracija“

Projektas planuojamas įgyvendinti: - 2020-03-12

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Krinčino mstl.

Nuotekų tinklų statyba numatyta: Pasvalio, A.Vienažindžio, Žalgirio, Žvirgždės, Žaliojoje, Peteliškių, Topolių ir Šermukšnių g.

Iš viso numatoma pakloti apie 4240 m nuotekų tinklų.

Vandentiekio tinklų statyba numatyta: Pasvalio, A.Vienažindžio, Žalgirio, Žvirgždės ir Topolių g. Viso numatoma pastatyti apie 2420 m vandentiekio tinklų.

Projektas finansuojamas: iš ES fondo ir UAB „Pasvalio vandenys“ lėšų.

Projekto statybos darbus vykdo: UAB „GENSERA“

Projektas planuojamas įgyvendinti: - 2020-03-12

Įgyvendinti projektai

KOMUNALINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA GRŪŽIŲ K., PASVALIO RAJ.

Komunalinių nuotekų valymo įrenginių statyba Grūžių kaime (toliau – Darbai). Suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Grūžių kaime, kurių vidutinis paros debitas 20,0 m3/d. Valymo įrenginiuose įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus nuotekų valymo procesas, užtikrinantis nuotekų išvalymą iki reikalaujamų parametrų (pagal nuotekų tvarkymo reglamentą).

Projektas finansuojamas: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir UAB „Pasvalio vandenys“ lėšomis

Projekto statybos darbus vykdė: UAB „Norus“

Projektas baigtas įgyvendinti:2019-05-15

 

KOMUNALINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA KIEMELIŲ K., PASVALIORAJ.

Komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kiemelių k., Pasvalio raj. (toliau – Darbai). Suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Kiemelių kaime, kurių vidutinis paros debitas 25,9 m3/d. Valymo įrenginiuose įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus nuotekų valymo procesas, užtikrinantis nuotekų išvalymą iki reikalaujamų parametrų (pagal nuotekų tvarkymo reglamentą).

Projektas finansuojamas: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir UAB „Pasvalio vandenys“ lėšomis

Projekto statybos darbus vykdė: UAB „Norus“

Projektas baigtas įgyvendinti:2019-09-02

 

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pasvalio rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0002

DILIAUSKŲ K. VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA

Diliauskų k. vandentiekio tinklų rekonstrukcija (toliau – Darbai). Suprojektuoti ir rekonstruoti vandentiekio (0,491 km) tinklų. Rekonstrukcijos metu buvo pakeista visa susidėvėjusi uždaromoji armatūra ir fasoninės dalys (sklendės, trišakiai, keturšakiai ir pan.) į naujus ketaus. Kameros, šuliniai, dangčiai pakeisti naujais. Kur buvo būtina tinkamai atlikta hidroizoliacija. Atšakos perjungtos prie rekonstruojamų tinklų ir pakeista uždaromoji armatūra.

Projektas finansuojamas:išES fondo ir UAB „Pasvalio vandenys“ lėšų.

Projekto statybos darbus vykdė: UAB „Gensera“

Projektas baigtas įgyvendinti:2019-04-30