Projektai

Įgyvendinami projektai

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pasvalio rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0002

Projekto tikslas: padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pasvalio rajono savivaldybėje. Numatoma, kad įgyvendinus projekto veiklas prie vandentiekio tinklų prisijungs 313 gyventojai, prie nuotekų tinklų – 561 gyventojai. Projekto vertė: 2,63 mln. Eurų, Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų ir UAB „Pasvalio vandenys“ lėšų.


1. Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimas Joniškėlio m. Pasvalio r.

Darbų vykdymo vieta: Maironio g., Vilniaus g., Gedimino g., Joniškėlio m., Pasvalio r. sav.

Iš viso numatoma pakloti 1412 m. vandentiekio tinklų ir 1903 m. nuotekų šalinimo tinklų, pastatyti 1 nuotekų siurblinę.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų ir UAB „Pasvalio vandenys" lėšų

Projekto statybos darbus vykdo: UAB „SROS“.

Darbai vykdomi.

2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų valymo įrenginių statyba Daujėnų mstl.

Daujėnų miestelio nuotekų valymo įrenginių statyba: Nuotekų valymo įrenginių projektas privalo atitikti Lietuvos įstatymus ir normas, kartu laikantis bendrųjų Rangovo įsipareigojimų. Taip pat Rangovas turi atsižvelgti į statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindines nuostatos“ reikalavimus bei kitus teisės aktus.

Nuotekų tinklų statyba numatyta: Stoties g., Liukpetrių g., Porijų g., Smilgių g., Daujėnėlių g., Parko g., Baltuškių g., Pirties g.,  Klevų g., Orijos g., Kalno g. ir Dirbtuvių g.

Iš viso nutiesta 5700 m. nuotekų tinklų.

Vandentiekio tinklų statyba numatyta: Stoties g., Liukpetrių g., Porijų g. ir Dirbtuvių g.

Iš viso nutiesta 914 m. vandentiekio tinklų.

Iš viso nutiesta slėginių tinklų 2100 m.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų ir UAB „Pasvalio vandenys" lėšų.

Projekto statybos darbus vykdo: UAB „Pasvalio melioracija“.

Darbai baigti 2020-03-12.

3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Krinčino mstl.

Nuotekų tinklų statyba numatyta: Pasvalio, A.Vienažindžio, Žalgirio, Žvirgždės, Žaliojoje, Peteliškių, Topolių ir Šermukšnių g.

Iš viso nutiesta 4010 m. nuotekų tinklų.

Vandentiekio tinklų statyba numatyta: Pasvalio, A.Vienažindžio, Žalgirio, Žvirgždės ir Topolių g.

Iš viso nutiesta 2797 m. vandentiekio tinklų.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų ir UAB „Pasvalio vandenys" lėšų.

Projekto statybos darbus vykdo: UAB „Gensera“.

Darbai baigti 2020-03-12.


 


4. DILIAUSKŲ K. VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA

Diliauskų k. vandentiekio tinklų rekonstrukcija (toliau – Darbai). Suprojektuoti ir rekonstruoti vandentiekio (0,491 km) tinklų. Rekonstrukcijos metu buvo pakeista visa susidėvėjusi uždaromoji armatūra ir fasoninės dalys (sklendės, trišakiai, keturšakiai ir pan.) į naujus ketaus. Kameros, šuliniai, dangčiai pakeisti naujais. Kur buvo būtina tinkamai atlikta hidroizoliacija. Atšakos perjungtos prie rekonstruojamų tinklų ir pakeista uždaromoji armatūra.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų ir UAB „Pasvalio vandenys" lėšų.

Projekto statybos darbus vykdė: UAB „Gensera".

Darbai baigti 2019-04-30.

5. PASVALIO M. ŽALIOJOJE BEI KALNO GATVĖSE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJA

Pasvalio m. vandentiekio ir slėginių nuotekų tinklų rekonstrukcija (toliau – Darbai). Suprojektuoti ir rekonstruoti vandentiekio (841,30 m.) ir slėginių nuotekų (827,68 m.) tinklai. Rekonstrukcijos metu buvo pakeista visa susidėvėjusi uždaromoji armatūra ir fasoninės dalys (sklendės, trišakiai, keturšakiai ir pan.) į naujus ketaus. Kameros, šuliniai, dangčiai pakeisti naujais. Kur buvo būtina tinkamai atlikta hidroizoliacija. Atšakos perjungtos prie rekonstruojamų tinklų ir pakeista uždaromoji armatūra.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų ir UAB „Pasvalio vandenys" lėšų.

Projekto statybos darbus vykdė: UAB „Gensera“.

Darbai baigti 2018-11-01.

6. PASVALIO M. VILNIAUS IR SODŲ G. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJA

Pasvalio m. vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcija (toliau – Darbai). Suprojektuoti ir rekonstruoti vandentiekio (426,52 m.) ir nuotekų šalinimo (347,34 m.) tinklai. Rekonstrukcijos metu buvo pakeista visa susidėvėjusi uždaromoji armatūra ir fasoninės dalys (sklendės, trišakiai, keturšakiai ir pan.) į naujus ketaus. Kameros, šuliniai, dangčiai pakeisti naujais. Kur buvo būtina tinkamai atlikta hidroizoliacija. Atšakos perjungtos prie rekonstruojamų tinklų ir pakeista uždaromoji armatūra.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų ir UAB „Pasvalio vandenys" lėšų.

Projekto statybos darbus vykdė: UAB „Gensera“.

Darbai baigti 2017-08-03.

Įgyvendinti projektai

1. KOMUNALINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA KIEMELIŲ K., PASVALIO RAJ.

Komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kiemelių k., Pasvalio raj. (toliau – Darbai). Suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Kiemelių kaime, kurių vidutinis paros debitas 25,9 m3/d. Valymo įrenginiuose įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus nuotekų valymo procesas, užtikrinantis nuotekų išvalymą iki reikalaujamų parametrų (pagal nuotekų tvarkymo reglamentą).

Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir UAB „Pasvalio vandenys“ lėšomis.

Projekto statybos darbus vykdė: UAB „Norus“.

Darbai baigti 2019-09-02.

2. KOMUNALINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA GRŪŽIŲ K., PASVALIO RAJ.

Komunalinių nuotekų valymo įrenginių statyba Grūžių kaime (toliau – Darbai). Suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Grūžių kaime, kurių vidutinis paros debitas 20,0 m3/d. Valymo įrenginiuose įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus nuotekų valymo procesas, užtikrinantis nuotekų išvalymą iki reikalaujamų parametrų (pagal nuotekų tvarkymo reglamentą).

Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir UAB „Pasvalio vandenys“ lėšomis.

Projekto statybos darbus vykdė: UAB „Norus“.

Darbai baigti 2019-05-15.