Vandens kokybės gerinimas

Atgal

Nuo 2003 metų įsigaliojo nauja higienos norma HN:24-2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, pagal šį reikalavimą viso rajono gyvenviečių vandenviečių geriamajame vandenyje yra viršijamas bendrosios geležies kiekis. Spręsdama šią problemą bendrovė savo lėšomis iki 2015 m. yra sumontavusi ir pradėjusi eksploatuoti Joniškėlio ir Pasvalio miestų, Pušaloto, Vaškų, Mikoliškio, Ustukių, Daujėnų, Girsūdų, Saločių, Narteikių, Kiemelių, Pajiešmenių, Žilpamūšio gyvenviečių vandenviečių geriamojo vandens gerinimo įrenginius. Už ES lėšas geriamojo vandens gerinimo įrenginiai sumontuoti Kalno, Tetirvinų, Meškalaukio, Kiemėnų, Kriklinių, Krinčino, Grūžių, Namišių, Rinkūnų, Švobiškio, Vilkiškių gyvenviečių vandenvietėse. 2015 metais bendrovė savo lėšomis sumontavo ir įdiegė Raubonių ir Talačkonių kaimų vandenvietės geriamojo vandens gerinimo įrenginius. Už Pasvalio rajono vietos veiklos grupės ES ir UAB „Pasvalio vandenys“ lėšas buvo sumontuoti ir pradėjo veikti Deglėnų, Kraštų, Nakiškių ir Sabonių kaimų vandenviečių geriamojo vandens gerinimo įrenginiai. Tiekiamo vartotojams ir abonentams geriamojo vandens kokybė bus gerinama ir 2016 metais. Tam bus panaudotos bendrovės sukauptos lėšos. 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis nuo viso tiekiam.

Siekiama, kad UAB „Pasvalio vandenys“ eksploatuojamų miestų, kaimų ir miestelių vandenviečių teikiamas geriamasis vanduo atitiktų HN:24-2003 geriamojo vandens kokybės reikalavimus.

Šiuo metu HN:24-2003 atitinka 95 proc. viso bendrovės tiekiamo geriamojo vandens.

2018-2019 m. bus pastatyta 16 vandens gerinimo įrenginių, kas leis užtikrinti viso bendrovės tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Siekiama užtikrinti, kad geriamasis vanduo abonentams bei vartotojams būtų tiekiamas be pertrūkių, o jei tai įvyksta, kad jie būtų kuo trumpesni, kad nepadarytų neigiamos įtakos nei vartotojams nei abonentams.

Apie geriamojo vandens tiekimo pakitimus yra informuojami vartotojai ir abonentai.