VALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo taryba

 

Nutarimas

DĖL uab „pasvalio vandenys“ perskaičiuotų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo

 

2020 m. gruodžio 14 d. Nr. O3E-1359

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais, 34 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu
Nr. O3-92 „
Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo, įvertinusi UAB „Pasvalio vandenys“
2020 m. rugsėjo 24 d. pateiktą prašymą Nr. S-93, 2020 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. S-115 ir 2020 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. S-116 pateiktą patikslintą informaciją bei atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2020 m. gruodžio 2 d. pažymą Nr. O5E-1138 „Dėl
UAB „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Derinti UAB „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
bute – 1,31 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,54 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,77 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,37 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,27 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,13 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,
įvaduose – 1,29 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,53 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,76 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,37 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,27 Eur/m3;

1.2.2.3 nuotekų dumblo tvarkymo – 0,12 Eur/m3;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,35 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1 geriamojo vandens tiekimo – 0,60 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,75 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,36 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,27 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,12 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijos įvade – 1,28 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,53 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,75 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,36 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,27 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,12 Eur/m3;

1.5. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,15 Eur/m3.

2. Nustatyti, kad:

2.1. taikomos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. O3E-32 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymovienašališkai nustatytos perskaičiuotos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos;

2.2. taikomos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. O3-91 „Dėl uždaros akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo suderintos nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą;

2.3. šio nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                             Inga Žilienė