Teisinė informacija

PRAŠYMAS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR/AR NUOTEKŲ NUVEDIMO PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS IŠDUOTI

Baigiamas įgyvendinti projektas ,,VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA PUMPĖNŲ MIESTELYJE, PASVALIO RAJONE“

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629

Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639

Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. D1-594

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88

UAB "Pasvalio vandenys" privatumo politika