Teisės aktai

Teisės aktai

Teisės aktai


Lietuvos Respublikos įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d4c6120f62411e39cfacd978b6fd9bb

2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9893688FA176

3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/IrAWnntCny

  4. Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE/tvLgZlioOt

  5. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/CeBIhYxOoP

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

  1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10AA96465B0E/nHbzFWpyui
  2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/928901a0b2b311e48296d11f563abfb0
  3. Viešosios Vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/013c4750606111e589fccd6fa118e11c
  4. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf0c9d30606011e589fccd6fa118e11c

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

  1. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D0DFCDD673A/GYdugGvOlU
  2. Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2F0446FB3009
  3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A52627168E08/IYqBwyFekd
  4. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BB1EEB58925/mJAkllXrQL
  5. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636.   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b911130665311e4b6b89037654e22b1/hIGlPZoDSH


   Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai

   1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. O3-213; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.197005A61467/ZujkPMKDrh
   2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.89EFF48994A1/oTbiBCcRuj
   3. Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A556FDFC50E9/WzIMnEOhUh
   4. Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. O3-788. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e02a450374311e48fcad59d61177654