Apie mus

Apie įmonę

UAB „Pasvalio vandenys“ buvo įregistruota 1996 m. liepos 1 d. Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas, nuvedimas ir jų valymas. Įstatinis kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. yra 3107640 eurų. Bendrovė eksploatuoja Pasvalio bei Joniškėlio miestų ir 45 gyvenviečių vandentiekos ir vandenvalos ūkį, kas sudaro 170,0 km vandentiekio bei 98,3 km nuotekų, tinklų, 67 artezinius gręžinius, 54 nuotekų siurblines, 19 nuotekų biologinio valymo įrenginių.

UAB „Pasvalio vandenys“ veiklos sėkmė priklauso nuo teikiamų paslaugų kokybės, tai yra geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo ir efektyvaus jų valymo, o geriausias to įvertinimas – teigiamas vartotojo atsiliepimas į įmonės darbą, todėl visa bendrovės veikla orientuota į geriamojo vandens kokybės rodiklių gerinimą, nepertraukiamą jo tiekimą vartotojui bei nuotekų išvalymą iki nustatytų gamtosauginių reikalavimų. Šios paslaugos kiekvienam gyventojui tiekiamos nuolat, nepriklausomai nuo gamtinių sąlygų, metų ar paros laiko, nes yra svarbios ir gyvybiškai reikalingos.

 
Mūsų Darbuotojai

2015 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 47 darbuotojai.
Darbuotojų išsilavinimas 2015 m. gruodžio 31 d.
Aukštasis – 9 darbuotojai
Aukštesnysis – 16 darbuotojų
Vidurinis – 6 darbuotojai
Vidurinis, įsigijus profesiją – 7 darbuotojai
Pagrindinis – 4 darbuotojai
Pagrindinis, įsigijus profesiją – 5 darbuotojai
Bendrovės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja mokymo programose, įvairiuose kursuose ir seminaruose.Informacija
Informacinis tekstas

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Rajono gyventojai bei kiti geriamojo vandens vartotojai ir besinaudojantys nuotekų šalinimo paslaugomis kasdien jaučia bendrovės darbo rezultatus, todėl tik jie geriausiai gali įvertinti jos darbą. Kasdieną bendraujant su vartotojais tiek tiesiogiai, tiek susisiekiant telefoniniais skambučiais esminių nusiskundimų nebuvo. Pagrindinis bendrovės bruožas šiuo klausimu – konkretumas, siekiant išspręsti iškilusias problemas, kuo greičiau ir efektyviau likviduoti avarijas vandentiekio ir nuotekų tinkluose bei vandentiekos ir vandenvalos objektuose. Šių klausimų efektyviam sprendimui bendrovės dispečerinės dirba ištisą parą, todėl įvykus avarijai ar kitiems gedimams operatyviai iškviečiami reikalingi darbuotojai ir po darbo bei išeiginėmis ar švenčių dienomis. Visos avarijos yra laiku ir kokybiškai likviduotos, todėl vandens vartotojai gamybinių sutrikimų bei didelių nepatogumų neturėjo.

Įvykus avarijai tinkluose, kurios neįmanoma likviduoti per 24 valandas, vartotojams geriamasis vanduo buvo pristatomas vandenveže mašina ne rečiau kaip 2 kartus per parą. Didėjant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugos vartotojų skaičiui, plečiasi bendrovės pardavimų ir abonentų skyriaus darbo apimtys. Su kiekvienu abonentu bei vartotoju sudaromos vandens teikimo ir nuotekų nuvedimo sutartys, vyksta vandens skaitiklių įrengimas, jų keitimas, patikra ir remontas. Bendrovė daug dirba, kad klientai laiku atsiskaitytų už jiems suteiktas paslaugas.